Projekt Dissa Steroider

Nu drar det treåriga ungdomsprojektet Dissa Steroider igång! Det är Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation som fått medel av Allmänna Arvsfonden till projektet. Doping utanför idrotten breder ut sig och utgör ett allt allvarligare hot mot folkhälsan, i synnerhet i unga målgrupper, där många unga idag missbrukar anabola steroider och skadliga kosttillskott. Min roll i projektet blir att producera en dramafilm om denna problematik och ett antal webbfilmer.