Beställa mina senaste drogförebyggande ungdomsfilmer

Filmen "Typ alla sa...det är fucking ofarligt"  och filmen "Trots all jävla skit- Oskiljaktiga"
kan nu beställas via Filmo: http://filmo.se/
Filmerna har producerats av Jan Linell i projekt Småkommuner Mot Droger